logo      

 

O nás     

Hydrogeológia - Hydrogeologický prieskum a posudky


Inžinierska geológia - Inžinierskogeologický prieskum a posudky


Životné prostredie  

Výber z našich prác - referencie 

Kontakty

 

O nás

GEOTIP hydrogeologický, inžinierskogeologický prieskum

GEOTIP, s. r. o. je odborná realizačná a konzultačná spoločnosť s pôsobnosťou v oblasti hydrogeológie, inžinierskej geológie, geológie a ochrany životného prostredia a odpadového hospodárstva.
Spoločnosť Geotip, s. r. o. bola založená v roku 2009, pričom vo svojich radoch má starších odborníkov, ktorí svoju profesiu, alebo presnejšie „životné povolanie“, vykonávajú dlhoročne a takisto mladších odborníkov, ktorí okrem vlastných odborných skúseností aj dravejšie zohľadňujú podmienky dynamicky rozvíjajúceho sa trhu. Týto kvalifikovaní odborníci disponujú pre ponúkané činnosti potrebnými príslušnými oprávneniami či autorizáciami.
Cieľom našej firmy je pod značkou GEOTIP poskytovať odborné služby na úrovni, za ktorú sa nebudeme musieť hanbiť, s ohľadom na reálne potreby zákazníka za nákladovo efektívne ceny.

Profesionálne služby ponúkame širokému spektru zákazníkov zo súkromného aj verejného sektora v rámci celého územia našej krásnej krajiny. Ako hovorí jeden náš kolega: “Nie sú veľké a malé zákazky, ale len úlohy, ktoré treba riešiť“.
Na profesionálnej úrovni sa špecializujeme na služby ako hydrogeologický prieskum, inžinierskogeologický prieskum, posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA), sanácie ekologických záťaží, radónový prieskum, komplexné vrtné a čerpacie práce, zabezpečujeme laboratórne práce a vypracúvame inžinierskogeologické posudky a hydrogeologické posudky (domové ČOV).
polo ralph lauren
Profesionalita

Spolupracujeme s kvalifikovanými odborníkmi z oblasti vodného hospodárstva, hydrogeológie, environmentálnej geológie a ďalších oblastí v závislosti od aktuálne riešených úloh. Vykonávanie svoju činnosť na základe rozhodnutia Ministerstva životného prostredia SR – geologického oprávnenia na vykonávanie geologických prác. č. 5480/2009.
Klienti

Poskytujeme profesionálne riešenia pre široké spektrum klientov zo súkromného aj verejného sektora na celom území Slovenska. Či už sú vaše projekty veľké alebo malé, na jednom mieste alebo na viacerých, poskytneme  vám riešenie, ktoré potrebujete. Sústreďujeme sa na detaily, zatiaľ čo naši klienti sa môžu sústrediť na výsledky. Individuálny prístup ku klientom zaručuje ich spokojnosť s nami vykonanou prácou.
Filozofia
Kľúčom k úspechu je poskytovať vynikajúce služby podľa reálnych  potrieb klientov za nákladovo efektívne ceny.


GEOTIP, s.r.o.

Záhradnícka 93

821 08  Bratislava

tel: +421903366336

e-mail: geotip@geotip.sk

http://toplist.cz/count.asp?logo=bc&ID=Va%C5%A1eID